Přejít k obsahu


Jorgeltník

Citace:
ADAMOVÁ, K. Jorgeltník. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 901-901. ISBN: 978-80-7380-587-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Jorgeltník (Annual Salary)
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje právní institut jorgeltu (ročního platu).
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the legal institution annual salary (jorgelt).
Klíčová slova

Zpět

Patička