Přejít k obsahu


Dekrety a kánony tridentského koncilu (1545-1563)

Citace:
HRDINA, A. Dekrety a kánony tridentského koncilu (1545-1563). In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 68-69. ISBN: 978-80-7380-587-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Defenders
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje reformní dekrety a kánony vydané na tridentském koncilu.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the reform decrees and canons issued by the Council of Trent.
Klíčová slova

Zpět

Patička