Přejít k obsahu


Dekreta Břetislavova (1039)

Citace:
KNOLL, V. Dekreta Břetislavova (1039). In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 67-68. ISBN: 978-80-7380-587-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Decrees of Bretislav (1039)
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje tzv. Dekreta Břetislavova, které jsou nejstarší českou souvislou právní památkou.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents so. Decrees of Prince Bretislav I., which are the oldest Czech coherent legal monument.
Klíčová slova

Zpět

Patička