Přejít k obsahu


Informatika právní

Citace:
CVRČEK, F. Informatika právní. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 795-805. ISBN: 978-80-7380-587-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Legal Informatics
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. František Cvrček CSc.
Abstrakt CZ: Heslo představuje vývoj právní informatiky jako podoboru obecné informatiky a právních věd.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents a development of legal informatics as a sub-field of computer science and legal sciences.
Klíčová slova

Zpět

Patička