Přejít k obsahu


Jednota českých právníků

Citace:
BALÍK, S. Jednota českých právníků. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 878-881. ISBN: 978-80-7380-587-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Jednota českých právníků (Union of Czech Lawyers)
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje historický vývoj spolku Jednota českých právníků.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents a development of the association Union of Czech lawyers.
Klíčová slova

Zpět

Patička