Přejít k obsahu


Koldínův zákoník a pojetí práva

Citace:
ADAMOVÁ, K. Koldínův zákoník a pojetí práva. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 110-111. ISBN: 978-80-7380-602-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Concept of law in the Code of Koldín
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje problematiku pojetí práva v Koldínově zákoníku.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the Concept of law in the Code of Koldín.
Klíčová slova

Zpět

Patička