Přejít k obsahu


Creative initiatives of brothers Constantine and Methodius in Slavic liturgy and Slavic choral in Great Moravia

Citace:
SLAVÍKOVÁ, M., HONZÍKOVÁ, J. Creative initiatives of brothers Constantine and Methodius in Slavic liturgy and Slavic choral in Great Moravia. Ars inter culturas, 2015, roč. 4, č. 2015, s. 319-323. ISSN: 2083-1226
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Creative initiatives of brothers Constantine and Methodius in Slavic liturgy and Slavic choral in Great Moravia
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc. , Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá hudební kulturou Velké Moravy v období Byzantské mise, která ovlivnila výrazně liturgické texty a sborový zpěv. Texty této hudby byly také vysoce ovlivněny dílem Konstantina, (který později přijal jméno Cyril) a Metoděje. Zpívající Velké Moravy tak kombinují prvky východních a západních tradic. Článek také uvádí příklad canonu na počest svatého Cyrila, autorství je přičítáno jednomu z žáků tohoto učence.
Abstrakt EN: The article deals with the musical culture of Great Moravia in the period of the Byzantine Mission that influenced greatly both liturgical texts and choral singing. The texts of this music were also influenced highly by the work of Constantine (who adopted the name of Cyril later) and Methodius. The singing of Great Moravia thus combined the elements of both the eastern and western traditions. The article also includes an example of a canon in honour of St. Cyril, the authorship of which is attributed to one of the pupils of this scholar.
Klíčová slova

Zpět

Patička