Přejít k obsahu


Koruna česká

Citace:
ADAMOVÁ, K. Koruna česká. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 278-280. ISBN: 978-80-7380-602-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Bohemian Crown
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje historický vývoj specifického pojmu Koruna česká.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the historical development of the concept of Bohemian Crown (Lands of the Bohemian Crown).
Klíčová slova

Zpět

Patička