Přejít k obsahu


Lání

Citace:
ADAMOVÁ, K. Lání. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 382-383. ISBN: 978-80-7380-602-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Scold
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje historický vývoj zajišťovacího institutu lání.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the historical development of the hedge Institute Scold.
Klíčová slova

Zpět

Patička