Přejít k obsahu


Mírový projekt Jiřího z Poděbrad (1462-1464)

Citace:
ADAMOVÁ, K. Mírový projekt Jiřího z Poděbrad (1462-1464). In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 761-763. ISBN: 978-80-7380-602-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Litkup (Severance, arrha poenitentialis)
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje obsah a význam mírového projektu českého krále Jiřího z Poděbrad.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the the content and meaning of peace project of the Czech King George of Podebrady.
Klíčová slova

Zpět

Patička