Přejít k obsahu


Komory advokátní

Citace:
BALÍK, S. Komory advokátní. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 153-158. ISBN: 978-80-7380-602-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Bar Associations
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje historický vývoj advokátních komor v českých zemích od počátku do současnosti.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the historical development of Bar Associations in the Czech lands from the beginning to the present.
Klíčová slova

Zpět

Patička