Přejít k obsahu


Komory notářské

Citace:
BALÍK, S. Komory notářské. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 158-161. ISBN: 978-80-7380-602-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Notary chambers
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje historický vývoj notářských komor v českých zemích od počátku do současnosti.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the historical development of Notary Chambers in the Czech lands from the beginning to the present.
Klíčová slova

Zpět

Patička