Přejít k obsahu


Konkordát s Rakouským císařstvím (1855)

Citace:
HRDINA, A. Konkordát s Rakouským císařstvím (1855). In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 262-263. ISBN: 978-80-7380-602-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Concordat with the Austrian Empire (1855)
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje historický vývoj vztahu Rakouského císařství a církve po uzavření konkordátu v roce 1855.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the historical development of the relationship of the Austrian Empire and the church after the conclusion of the Concordat in the year 1855.
Klíčová slova

Zpět

Patička