Přejít k obsahu


Modus vivendi (1927/1928)

Citace:
HRDINA, A. Modus vivendi (1927/1928). In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 787-789. ISBN: 978-80-7380-602-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modus vivendi (1927/1928)
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje historický vývoj vztahu Československa a církve po roce 1918.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the historical development of the relationship of the Czechoslovak republic and the church since 1918th.
Klíčová slova

Zpět

Patička