Přejít k obsahu


Muslimská náboženská obec

Citace:
BEZOUŠKOVÁ, L. Muslimská náboženská obec. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 854-856. ISBN: 978-80-7380-602-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Muslim religious community
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Lenka Bezoušková Ph.D., LL.M.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje historický vývoj právního postavení muslimské náboženské obce v českých zemích.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the historical development of the legal status of the Muslim religious community in the Czech lands.
Klíčová slova

Zpět

Patička