Přejít k obsahu


Občanská práva a svobody (1848-1918)

Citace:
ADAMOVÁ, K. Občanská práva a svobody (1848-1918). In Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 427-437. ISBN: 978-80-7380-624-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Civil Rights and Liberies
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje vývoj občanských práv a svobod v českých zemích v letech 1848 - 1918.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the historical development of the Civil Rights and Liberties in the Czech lands in the years 1848 - 1918
Klíčová slova

Zpět

Patička