Přejít k obsahu


Obranný list

Citace:
ADAMOVÁ, K. Obranný list. In Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 650-650. ISBN: 978-80-7380-624-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Defensive Sheet
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje historický procesní institut obranného listu.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents a historical procedural institute defense sheet.
Klíčová slova

Zpět

Patička