Přejít k obsahu


Odluka církve od státu

Citace:
HRDINA, A. Odluka církve od státu. In Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 676-678. ISBN: 978-80-7380-624-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Separation of Church and State
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Heslo stručně představuje problematiku odluky církve od státu z právněhistorického pohledu.
Abstrakt EN: Chapter briefly presents the issue of separation of church and state..
Klíčová slova

Zpět

Patička