Přejít k obsahu


Český znak jako prostředek prezentace krále a země na příkladu Nových Čech Karla IV.

Citace:
KNOLL, V. Český znak jako prostředek prezentace krále a země na příkladu Nových Čech Karla IV.. Praha, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Přednáška představila využívání českého znaku k symbolickému zdůraznění sounáležitosti nově budované země - české Horní Falce - k Zemím Koruny české za vlády Karla IV. a trvalé přítomnosti nepřítomného panovníka v ní. Výklad se soustředil zejména na otázky heraldické a sfragistické. Bylo stručně prezentováno srovnání s takřka současně vytvářenou mocenskou enklávou Hohenzollernů v Horních Frankách a v Horní Falci (posléze bayreutské knížectví).
Klíčová slova

Zpět

Patička