Přejít k obsahu


Optimalizace geometrie tvářecího trnu

Citace:
SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., DUCHEK, V. Optimalizace geometrie tvářecího trnu. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mandrel geometry optimization
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D.
Abstrakt CZ: Funkční vzorek si klade za cíl optimalizovat stávající geometrii tvářecího trnu ze slitiny ALBROMET 300 tak, aby došlo ke zvýšení kvality tvářené plochy a zároveň byla dodržena anebo zvýšena životnost tvářecího trnu, respektive zachováno anebo zvýšeno množství přetvářených dílů. Za tímto účelem bylo navrženo a realizováno několik geometricky odlišných variant a ty byly následně testovány. Jednotlivé geometrické varianty byly ještě rozčleněny podle kvality opracování tvářecí části trnu.
Abstrakt EN: Functional sample aims to optimize the existing geometry of the mandrel alloy of ALBROMET 300, so as to increase the quality of the molded surface while being maintained or increased service life of the mandrel, respectively, maintained or increased amounts přetvářených parts. For this purpose it has been proposed and implemented several geometrically different variants and they were subsequently tested. Individual geometrical variants were still broken down by quality of finish forming part of the mandrel.
Klíčová slova

Zpět

Patička