Přejít k obsahu


Odlehčení dovařovacího přípravku

Citace:
FULEMOVÁ, J., BÍCOVÁ, K., MILSIMEROVÁ, A., KROFT, L. Odlehčení dovařovacího přípravku. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Weight reduction of welding jig
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Kateřina Bícová , Ing. Aneta Milsimerová , Ing. Luboš Kroft
Abstrakt CZ: Funkční vzorek nahrazuje dosud používaný díl, který vznikl rovněž jak funkční vzorek. Při provozních zkouškách bylo zjištěno, že původní navržená geometrie plně nevyhovuje rozptylu tolerancí svařovaných dílců a při extrémních případech dochází až k nevratnému poškození celých sestav. Na základě těchto poznatků byla provedena optimalizace geometrie, jejímž výsledkem je předmětný funkční vzorek.
Abstrakt EN: Functional sample replaces the previously used part, which was also designed as a functional sample. During operational testing, it was found that the original proposed geometry does not fully satisfy dispersion tolerance of welded parts and in extreme cases to irreversible damage to the entire assembly. Based on these findings was optimized geometry, which results in the present functional sample.
Klíčová slova

Zpět

Patička