Přejít k obsahu


Speciální ohýbací čelisti pro ohýbačku SILFAX

Citace:
FULEMOVÁ, J., BÍCOVÁ, K., MILSIMEROVÁ, A., KROFT, L. Speciální ohýbací čelisti pro ohýbačku SILFAX. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Special bending jaws for bender SILFAX
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Kateřina Bícová , Ing. Aneta Milsimerová , Ing. Luboš Kroft
Abstrakt CZ: Funkční vzorek si klade za cíl provést adaptaci nového materiálu pro aplikaci ohýbání trubek. Pro tuto aplikaci je potřeba provést jak geometrickou změnu stávajícího dílce, tak jeho jakosti povrchu. Novým materiálem pak je žárový nástřik, který zvyšuje odolnost deponované plochy a rovněž i snižuje nárok na přídržnou sílu v průběhu ohýbání.
Abstrakt EN: Functional sample aims to perform adaptation of new material for the application of bending. For this application needs to be done to change the existing geometric elements, so its surface quality. The new material is then hot dip coating, which increases the resistance of the deposited surface and also reduces the holding force during bending.
Klíčová slova

Zpět

Patička