Přejít k obsahu


Reakreditace navazujícího magisterského studia program ošetřovatelství

Citace:
HOROVÁ, J. Reakreditace navazujícího magisterského studia program ošetřovatelství. Plzeň, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Jana Horová
Abstrakt CZ: V souvislosti s končící akreditací stávající formy navazujícího Mgr. studia a zároveň i se změnou legislativy byly akreditovány obory navazujícího magisterského studijního programu Ošetřovatelství: Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Absolventi získají ve smyslu zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, specializovanou způsobilost dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Sb., o oborech specializačního vzdělávání.
Klíčová slova

Zpět

Patička