Přejít k obsahu


Upínací kámen pro zajištění řemenu

Citace:
SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., FULEMOVÁ, J., KROFT, L. Upínací kámen pro zajištění řemenu. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Clamping block for the belt securing
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Luboš Kroft
Abstrakt CZ: Jedná se o ustavovací prvek pro zachycení polohy dopravníkového řemenu na dopravu tenkých plechů. Každý upínací prvek přidržuje konce dvou řemenů v předem definované poloze. Hlavním účelem funkčního vzorku je otestovat vhodnost volby ozubení a celkové výšky dílce tak, aby dílec nepřevyšoval v upnutém stavu ložnou plochu dopravníkového řemenu.
Abstrakt EN: It is a clamping block element for capturing the position of the conveyor belt for the transport of thin sheets. Each clamping element holds the ends of two belts in predefined position. The main purpose of the function is to test the suitability of the sample dial gear and the overall height of components so that component does not exceed in the clamped state the loading surface of the conveyor belt.
Klíčová slova

Zpět

Patička