Přejít k obsahu


Geometrická úprava zakládacího dílce z elektrodové mědi CuCrZr

Citace:
HNÁTÍK, J., BÍCOVÁ, K., MILSIMEROVÁ, A. Geometrická úprava zakládacího dílce z elektrodové mědi CuCrZr. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Insertion component geometrical arrangement of the copper electrode CuCrZr
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Kateřina Bícová , Ing. Aneta Milsimerová
Abstrakt CZ: Funkční vzorek vychází z již uplatněného funkčního vzorku a zvyšuje jeho užitnou hodnotu. Při dlouhodobém nasazení původního řešení se ukázalo jako zásadní problém, že při zanášení drážky dochází ke špatnému polohování svařovaných dílu, což má za následek významné zvýšení zmetkovitosti a nákladů na údržbu přípravku. Navržené opatření omezuje usazování nečistot a usnadňuje čištění přípravku, čímž eliminuje výše uvedené nedostatky původního řešení.
Abstrakt EN: Functional sample based on already claimed functional sample and increases its value. During long-term use of the original solution it has proved a major problem that, when clogging occurs grooves to poor positioning of the welded portion, resulting in a significant increase in scrap and maintenance costs of the product. The proposed measure reduces sedimentation and facilitates cleaning of the product, thereby eliminating the aforementioned drawbacks of the original solution.
Klíčová slova

Zpět

Patička