Přejít k obsahu


Upínací svařovací přípravek z elektrodové mědi CuCrZr

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MILSIMEROVÁ, A., KROFT, L. Upínací svařovací přípravek z elektrodové mědi CuCrZr. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Clamp the welding electrode jig of copper CuCrZr
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Aneta Milsimerová , Ing. Luboš Kroft
Abstrakt CZ: Funkční vzorek řeší tvarovou elektrodu ze slitiny mědi CuCrZr. Hlavním cílem je sestavit geometrii dílců tak, aby bylo možné prvek připojit do sestavy, funkční plocha dílce dostatečné doléhala na svařovanou sestavu a zároveň dílec neznemožňoval svaření v požadovaných místech, respektive netvořil překážku mezi svařovací hlavou a dílcem. Po navržení tvaru a provedení simulace z pohledu funkčnosti je ještě potřeba provést kontrolu z pohledu obrobitelnosti, respektive vyrobitelnosti tzn. zhodnotit technologičnost konstrukce. V poslední fázi je provedeno ověření v reálném nasazení na strojích.
Abstrakt EN: Functional sample resolves dimensional electrode copper alloy CuCrZr. The main objective is to build the geometry of parts so that it is possible to connect the element to the assembly, the functional elements sufficient surface resting against the welded assembly, and at the same time do not inhibit longer welding element at the desired locations, respectively, did not form a barrier between the welding head and the panel. When designing the shape and simulation, from the viewpoint of functionality it is still necessary to perform control from the viewpoint of machinability, i.e., or manufacturability. evaluate the technology of construction. In the last stage of verification is done in real deployment of the machines.
Klíčová slova

Zpět

Patička