Přejít k obsahu


Podpěra z materiálu CuCrZr

Citace:
SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., FULEMOVÁ, J., BÍCOVÁ, K. Podpěra z materiálu CuCrZr. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The support of CuCrZr material
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Funkční vzorek si klade za cíl optimalizaci geometrie již používaného dílce a rovněž optimalizaci použitého materiálu. Původní geometrie nebyla dostatečně pružná z pohledu rozměrové nestálosti zakládaných kusů. Tento nedostatek byl řešen vhodnou volbou tolerančního rozmezí pro kontaktní plochy a rovněž změnou materiálu z oceli na slitinu mědi CuCrZr. Dalším přínosem změny materiálu je rovněž i zvýšení odvodu tepla z místa podepření, čímž dochází k zmenšení tepelných deformací výsledného produktu.
Abstrakt EN: Functional sample aims to optimize the geometry of the components already used and also the optimization of the material. Original geometry was not flexible enough in terms of dimensional instability of established units. This drawback was solved by an appropriate choice of the tolerance range for the contact surface and also changing the material of the steel alloy of copper CuCrZr. Another contribution of changes of material is also the increase of heat transfer from the place of support, thereby reducing the thermal deformation of the resulting product.
Klíčová slova

Zpět

Patička