Přejít k obsahu


Lisovací přípravek pro stažení průměru rotačního dílce

Citace:
SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., DUCHEK, V. Lisovací přípravek pro stažení průměru rotačního dílce. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Guide surface roughness optimisation of the guidance ruler
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem funkčního vzorku je navrhnout přípravek takové geometrie, aby při jeho jednochodém použití došlo k zmenšení průměru trubky na definovaný rozměr. Další podmínkou je, aby přechodový tvar mezi oběma průměry měl definovaný tvar. Výše popisovaný dílec musí být rovněž schopen pojmout rozličnou škálu velikosti trubek a to na základě výrobních tolerancí jmenovitého průměru trubky.
Abstrakt EN: The objective of the functional sample is to design a jig of such a geometry that, when the single-thread application occurred reducing the diameter of the tube to a defined dimension. Another condition is that the shape of the transition between the two diameters was defined shape. The above described element must also be able to accommodate the variety of sizes of pipes based on the manufacturing tolerances of the nominal pipe diameter.
Klíčová slova

Zpět

Patička