Přejít k obsahu


Dovařovací přípravek - Al kryt

Citace:
SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., DUCHEK, V. Dovařovací přípravek - Al kryt. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Welding jig – Aluminum shield
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem řešení je navrhnout dvoudílný kryt ze slitiny hliníku. Kryt má dva hlavní účely. Prvním je ochrana svařovaného dílce ve vzdálenější poloze od místa svařování od produktů svařování, jako jsou odletující části roztaveného kovu atp. Druhou neméně důležitou funkcí je vytvoření dosedacích a přídržných ploch pro elektrody, které jsou v přímém kontaktu s dílcem v místě svařování.
Abstrakt EN: The aim is to propose a two-piece shield made of aluminum alloy. The cover has two main purposes. The first is the protection of the welded parts in the distal position from the welding of welding products, such as by flying parts of the molten metal and so on. A second equally important function is to create a seating and retaining surfaces for the electrodes that are in direct contact with the workpiece at the point of welding.
Klíčová slova

Zpět

Patička