Přejít k obsahu


Aplikace pro časovou analýzu pohybujícího se teplotního bodu

Citace:
KŘÍŽEK, M., KAVALÍR, T. Aplikace pro časovou analýzu pohybujícího se teplotního bodu. 2016.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Applications for time analysis of point junction temperature
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Michal Křížek Ph.D. , Ing. Tomáš Kavalír Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato aplikace najde své uplatnění především v oblasti termovizních měření při použití IR termokamery s výstupem ve formě strukturovaných polí teplot z každého snímku. Za pomoci tohoto softwaru je možné analyzovat pohybující se teplotní bod ve sekvenci snímků a analyzovat jeho parametry (například průběh maximální teploty atd.)
Abstrakt EN: This application finds application mainly in the field of thermal measurement using IR imager with output in the form of structured fields temperatures of each image. With the help of this software it is possible to analyze the moving point temperature in a sequence of images and analyzing its parameters (such as the progress of the maximum temperature etc.)
Klíčová slova

Zpět

Patička