Přejít k obsahu


Crisis among the Great Powers: The Concert of Europe and the Eastern Question

Citace:
ŠEDIVÝ, M. Crisis among the Great Powers: The Concert of Europe and the Eastern Question. 1. vyd. Londýn, New York : I.B.Tauris, 2016, 403 s. ISBN: 978-1-78453-509-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Crisis among the Great Powers: The Concert of Europe and the Eastern Question
Rok vydání: 2016
Místo konání: Londýn, New York
Název zdroje: I.B.Tauris
Autoři: Doc. PhDr. Miroslav Šedivý Ph.D.
Abstrakt CZ: V této knize autor nabízí podrobnou analýzu Rýnské krize z roku 1840. Současně tuto mezinárodní krizi využívá jako prostředek k přehodnocení fungování Evropského koncertu a Evropského státního systému v období 1815-1848. Jeho hlavní tezí je, že tato krize dokazuje úpadek obou, tedy koncertu i systému, což šlo ruku v ruce s úpadkem důvěry evropské společnosti ve spravedlnost v mezinárodních vztazích. Tímto autor předkládá originální pohled na historii mezinárodních vztahů v daném období.
Abstrakt EN: In this book, Miroslav Šedivý offers the most comprehensive analysis of the Rhine Crisis of 1840 to date. He uses the affair as a means to the re-evaluate both the functionality of the European Concert and the European States System in the period 1815-1848. He argues that the crisis demonstrated the decay of both systems, which went hand in hand with the decreasing confidence of European society in the fairness in international relations. In doing so he offers an original and surprising insight into the history of international relations from 1815 to 1848.
Klíčová slova

Zpět

Patička