Přejít k obsahu


Jedenáctá platónská minikonference

Citace:
Jiráková, K., Boháček, K., Větrovcová, M., Merglová, K., Honzák, J., Jirák, P. Jedenáctá platónská minikonference. Sedláčkova 19, Západočeská univerzita v Plzni, 30.06.2016 - 01.07.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 11th Platonic Mini Conference
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Karolína Jiráková , Mgr. Kryštof Boháček Ph.D. , Mgr. Marie Větrovcová Ph.D. , Kateřina Merglová , Jaroslav Honzák DiS. , Mgr. Petr Jirák ,
Abstrakt CZ: Jedenáctá platónská minikonference je součástí tradičních konferencí každoročně pořádaných Plzeňským platónským kroužkem fungujícím při KFI ZČU. Tématem roku 2016 byla aisthésis, tedy smyslové vnímání. Problematika byla probírána především v kontextu Platónových dialogů a Aristotelových spisů. Nicméně specifikem konference je, že téma je diskutováno napříč naší myšlenkovou tradicí, což napovídá i zvolený program akce.
Abstrakt EN: 11th Platonic Mini Conference is another event of traditional conferences annually held in Pilsen. These conferences focused on ancient Greek philosophy are organized by Pilsen Platonic Circle which is operating at the University of West Bohemia. The theme of conference in the year 2016 was aisthesis, i.e. sense perception. The issue was talked over especially in the context of Plato's dialogues and Aristotle's writings. However, the peculiarity of the conference is that the topic is discussed throughout our intellectual tradition.
Klíčová slova

Zpět

Patička