Přejít k obsahu


Oscillation and nonoscillation results for solutions of half-linear equations with deviated argument

Citace:
DRÁBEK, P., KUFNER, A., KULIEV, K. Oscillation and nonoscillation results for solutions of half-linear equations with deviated argument. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2016, roč. 447, č. 447, s. 371-382. ISSN: 0022-247X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Oscillation and nonoscillation results for solutions of half-linear equations with deviated argument
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , Prof. RNDr. Alois Kufner DrSc. , Mgr. Komil Kuliev PhD
Abstrakt CZ: V článku prezentujeme a dokazujeme oscilační a neoscilační výsledky pro řešení pololineárních rovnic s odkloněným argumentem. Náš přístup je založený na váhové Hardyově nerovnosti a liší se od podobných výsledků publikovaných v literatuře.
Abstrakt EN: We present oscillatory and nonoscillatory criteria for solutions of half-linear equations with deviated argument. Our method relies on the weighted Hardy inequality and differs from ones presented in the literature so far.
Klíčová slova

Zpět

Patička