Přejít k obsahu


Předhradí hradu Zlenice ve světle výsledků archeologického výzkumu a vyhodnocení kolekce získaných kovových artefaktů

Citace:
HLOŽEK, J. Předhradí hradu Zlenice ve světle výsledků archeologického výzkumu a vyhodnocení kolekce získaných kovových artefaktů. Castellologica bohemica, 2016, roč. 13, č. neuveden, s. 291-319. ISSN: 1211-6831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Forecastle of Zlenice castle in light of archaeological research results and evaluation of acquired metal artefacts collection
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je vyhodnocení souboru kovových artefaktů z předhradí zlenického hradu.
Abstrakt EN: The long-standing archaeological research brought significant knowledge about the rise and genesis of the Zlenice Castle forecastle. The acquired collection of artefacts reflects both a functional purpose of this part of the castle grounds and the archaeological transformation thereby this part of the castle grounds was formed.
Klíčová slova

Zpět

Patička