Přejít k obsahu


Printing of Thin Walls using Method DMLS

Citace:
DAŇA, M., ZETKOVÁ, I., HANZL, P. Printing of Thin Walls using Method DMLS. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 883-889. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Printing of Thin Walls using Method DMLS
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Milan Daňa , Ing. Ivana Zetková , Ing. Pavel Hanzl
Abstrakt CZ: Tento článek je zaměřen oblast 3d tisku kovů. Pod názvem aditivní výroba (AM) se skrývá několik principů, které se v současné době hojně používají k výrobě prototypů ale i běžných výrobků. Jedním ze zástupců AM je metoda DMLS. Tato metoda je založena na nanášení tenkých vrstev prášku, které jsou následně spékány laserovým paprskem. Díl je vyráběn vrstvu po vrstvě. Metodou DMLS je možné spékat různé druhy materiálů. Pro experimentální část byl vybrán materiál vysoko pevnostní ocel s obchodním označením MS1. Tento materiál dosahuje vynikajících vlastností především vysoké pevnosti a tvrdosti. 3D tiskárna byla použita EOS M290. V rámci experimentu byly vyšetřovány různé vlivy na tisk tenkých stěn například vliv orientace, vliv podpor atd. Měření tenkých stěn bylo provedeno pomocí optického mikroskopu Blickle Multichceck PC 500. Přesnost vytištěných stěn byla vyhodnocena a byla zjištěna minimální tloušťka stěny, kterou je možné vytisknout.
Abstrakt EN: This work deals with the problematics of 3d print. Adittive manufacturing (AM) covers a lot of principles of production products and prototypes for example a principle Direct Metal Laser Sintering (DMLS). This principle is based on sintering metal powder in thin layers, layer by layer. This theme is very extensive and very popular research area. The paper is focused on print of thin walls. The material for print was chosen MaragingSteel MS1. This matetial achieves great mechanical properties like as high strength and high hardness. The tensile strenght can be up 2000 MPa after the age hardening. The printer was used EOS M290. The effects of different part position on safety of print are compared. Also, the effect of support structures on accuracy has been investigated. The main part of the paper is focused on the experiment where thin walls were printed and subsequent were evaluated. The Influences and limitation have been investigated. The measuring was realized using microscope Blickle Multicheck PC500.
Klíčová slova

Zpět

Patička