Přejít k obsahu


Critical Parameters of Metal Laser Sintering with its Impact on Geometrical Accuracy of a Component

Citace:
ZETKOVÁ, I., ZETEK, M., DAŇA, M., KUTLWAŠER, J. Critical Parameters of Metal Laser Sintering with its Impact on Geometrical Accuracy of a Component. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 1216-1222. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Critical Parameters of Metal Laser Sintering with its Impact on Geometrical Accuracy of a Component
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Ivana Zetková , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Milan Daňa , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Technologie 3D tisku je relativně novou ale stále více používanou technologií v mnoha oblastech. Konstruktéři pružně reagují na nové možnosti výroby a navrhují výrobky již s ohledem na předosti a omezení této technologie. Aditivní výroba otevírá možnosti výroby specifických součástí složitých tvarů a to jak vnějších, tak i vnitřních, které jsou stávajícími technologiemi nevyrobitelné. Tento příspěvek se zabývá vlivem kritických parametrů při výrobě metodou DMLS na geometrickou přesnost součásti. Na základě vybraných kritických parametrů tisku byla navržena a vytištěna součást obsahující problematické prvky 3D tisku, která byla následně hodnocena z hlediska rozměrové přesnosti.
Abstrakt EN: 3D printing of metallic powders is a relatively new but increasingly used technology in a wide range of sectors. Design engineers are responding flexibly to new opportunities for production and components for 3D printing and are designing with respect to the advantages and limitations of this technology. Through the additive method of production, we can produce very specific components with complex shapes, both internal and external, which cannot be produced by conventional methods, thereby opening up new possibilities both in functional components and in their design. This paper deals with the influence of critical parameters of metal laser sintering of metallic powders, particularly tool steel, on the geometrical accuracy of a component. Based on selected critical parameters, a component was designed that was printed on different devices and subsequently evaluated in terms of accuracy, surface quality and material properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička