Přejít k obsahu


Právní úprava ústavu v občanském zákoníku a její nedostatky

Citace:
FOREJTOVÁ, M., ŠLEJHAROVÁ, M. Právní úprava ústavu v občanském zákoníku a její nedostatky. Soukromé právo, 2016, roč. 4, č. 9, s. 17-20. ISSN: 2533-4239
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Legislation of Institute in the Civil Code and its shortcomings
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D. , Mgr. Markéta Šlejharová
Abstrakt CZ: Článek pojednává o ústavu, který představuje typ právnické osoby, který stojí na pomezí korporací, představující sdružení osob a fundací, které jsou tvořeny hmotným substrátem, a který je ustaven za účelem provozování společensky nebo hospodářsky užitečné činnosti.
Abstrakt EN: The article discusses the legislative and practical conception of an institute, which is a type of legal entity and which stands onthe border between a corporation and an endowed institution. There are numerous interpretation difficulties associated with the establishment and subsequent management of an institute
Klíčová slova

Zpět

Patička