Přejít k obsahu


Human rights between Strasbourg and Luxembourg– Disintegration of a monist view of human rights protection, or a new beginning?

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Human rights between Strasbourg and Luxembourg– Disintegration of a monist view of human rights protection, or a new beginning?. Czech Yearbook of Public & Private International Law, 2015, roč. 6, č. 1.1.2015, s. 209-220. ISSN: 1805-0565
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Human rights between Strasbourg and Luxembourg– Disintegration of a monist view of human rights protection, or a new beginning?
Rok vydání: 2015
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: Autorka se v článku zabývá současnou situací v oblasti ochrany lidských práv Evropě, zejména s přihlédnutím ke stanovisku Soudního dvora Evropské unie, které je formulované v posudku č. 2/2013. Tím byl Návrh dohody o přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv shledán neslučitelným s primárním právem EU. Autorka se zamýšlí nad důsledky této situace a naznačuje možnosti, jak by mohl být vzniklý nesoulad mezi Soudním dvorem a Evropským soudem pro lidská práva, resp. mezi EU a RE v budoucnu řešen.
Abstrakt EN: Th e author of the article deals with the current situation in the fi eld of human rights protection in Europe, particularly taking into account the opinion of the Court of Justice of the European Union, which has been formulated in the CJEU opinion no. 2/2013. Th e Draft agreement on the accession of the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms has been found incompatible with EU primary law. Th e author examines the consequences of this situation and proposes the possible ways to resolve this incompatibility between the CJEU and the European Court of Human Rights, respectively EU and Council of Europe in the future.
Klíčová slova

Zpět

Patička