Přejít k obsahu


Fyzioterapie při aloplastice kolenního kloubu

Citace:
RYBA, L., FIRÝTOVÁ, R., VALEŠOVÁ, M. Fyzioterapie při aloplastice kolenního kloubu. In Primoimplantace totální náhrady kolenního kloubu. Praha : Axonite CZ, 2016, s. 130-139. ISBN: 978-80-88046-06-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Physiotherapy in total knee arthroplasty
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Axonite CZ
Autoři: Mgr. Lukáš Ryba , Mgr. Rita Firýtová , Mgr. Monika Valešová
Abstrakt CZ: Operace dysfunkčního kolenního kloubu zpravidla zbaví pacienta bolesti a zajistí mnohdy stabilnější kloub s dostatečným rozsahem pohybu. Úkolem rehabilitace je optimalizace kvality funkce kloubu v kontextu holistického vnímání pacienta s co nejrychlejším návratem k individuálním aktivitám všedního dne. Kapitola podrobně popisuje všechny fáze rehabilitace od předoperační až k návratu k obvyklým denním aktivitám.
Abstrakt EN: Operation of dysfunctional knee usually make patient pain free and ensure stable joint with a sufficient range of motion. The task of rehabilitation is to optimize the quality of joint function in the context of a holistic understanding of the patient with return as fast as possible to the individual activities of everyday life. Chapter describes in detail all the stages of rehabilitation from preoperative stage to return to normal daily living activities
Klíčová slova

Zpět

Patička