Přejít k obsahu


Vliv změny objemového podílu gyroidní struktury vyrobené z nástrojové oceli technologií DMLS na její únosnost

Citace:
HANZL, P. Vliv změny objemového podílu gyroidní struktury vyrobené z nástrojové oceli technologií DMLS na její únosnost. In Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-261-0619-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The influence of volume fraction on the load capacity of gyroid structure made from maraging steel by DMLS technology
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Hanzl
Abstrakt CZ: Poptávka průmyslů, jako je lékařský, letecký nebo automobilový, nepřímo podněcuje pokrok po lehkých ale zároveň tuhých porézních strukturách a tedy i činnosti v oblasti výzkumua vývoje. To je hlavní důvod, proč se tento článek zaměřuje na lehkou Schoenovu gyroidní strukturu, která možná nabízí hledanou kombinaci mechanických vlastností, jako je vysoká pevnost doprovázenánízkou hmotností.Cílem je tedy nalézt správnou kombinaci nízké váhy adostatečné tuhosti gyroidní struktury. K dosažení tohoto cíle bylo však nejdříve nutné popsat vliv účinků, které se mohou podílet na zkreslení výsledků tlakových zkoušek, kterým byly podrobeny navržené tlakové vzorky. Pro zhotovení vzorků z nástrojové oceli byla využitaaditivní výroba, která zde uplatňuje své přednosti před ostatními známými technologiemi výroby.
Abstrakt EN: The quest for light weight and stiff structures by industries such as the medical industry, the aerospace industry and other industries drives progress in the additive manufacturing technology. This is the main reason, why this article is focused on the light-weight Schoen Gyroid cellular structure, which may offer a combination of the desired mechanical properties. The goal is to preserve the lightness of a particular structure while maintaining the desired properties like the rigidity and solidity. The designed samples were subjected to pressure tests. To achieve this goal, it was first necessary to describe relationships of factors affecting the accuracy of measurement. All pressure samples from tool steel were produced by additive manufacturing. This way of manufacturing is applied due to an ability to produce complex parts.
Klíčová slova

Zpět

Patička