Přejít k obsahu


Matematický a počítačový model totální kolenní náhrady

Citace:
KŘEN, J., JANSOVÁ, M. Matematický a počítačový model totální kolenní náhrady. In Primoimplantace totální náhrady kolenního kloubu. Praha : Axonite CZ, s.r.o., 2016, s. 19-32. ISBN: 978-80-88046-06-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mathematical and computer model of total knee replacement
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Axonite CZ, s.r.o.
Autoři: Prof. Ing. Jiří Křen CSc. , Ing. Magdalena Jansová Ph.D.
Abstrakt CZ: V kapitole zabývající se biomechanikou kolenního kloubu je vypracována metodika matematického a počítačového modelování kolenní kloubní náhrady. Kromě jiného byla provedena napěťová analýza čéšky pro různě nastavené počáteční úhly (Q úhel, condylar twist angle). Pro operatéra je důležité zjištění, že při malrotaci femorální komponenty dochází k výraznému rozložení napjatostních poměrů v oblasti femoropatelárního kloubu, které jsou příčinou patelárních obtíží.
Abstrakt EN: The chapter dealing with biomechanice of knee joint describes the methodics of mathematical and computer modelling of total knee replacement. Besides other things it presents the stress analysis of patella for various initial angles (Q angle, condylar twist angle). The important finding for the surgeon is that malrotation of the femoral component results in significant stress distribution in the femoro-patellar joint, which causes the patellar issues.
Klíčová slova

Zpět

Patička