Přejít k obsahu


Right to a Fair Trial in Asylum Procedures

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Right to a Fair Trial in Asylum Procedures. Czech Yearbook of Public & Private International Law, 2016, roč. 7, č. 2016, s. 266-283. ISSN: 1805-0565
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Right to a Fair Trial in Asylum Procedures
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: Autorka článku se zabývá kvalitou právní ochrany v azylovém řízení v souvislosti se zásadami spravedlivého procesu. Věnuje se především popisu a analýze některých, nikoliv veškerých azylových směrnic a také nastiňuje aktuální trendy, pokud jde o jejich další změnu.
Abstrakt EN: Th e author of this article deals with the quality of legal protection in asylum procedures in relation to the principles of a fair trial. It is primarily a description and analysis of some but not all asylum directives and also outlines current trends in their amendment.
Klíčová slova

Zpět

Patička