Přejít k obsahu


Increasing the productivity of forging press by redesigning of a drive

Citace:
BĚLE, M., HLAVÁČ, J., STANĚK, J. Increasing the productivity of forging press by redesigning of a drive. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. November, s. 1362-1366. ISSN: 1803-1269
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Increasing the productivity of forging press by redesigning of a drive
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Miroslav Běle , Doc. Ing. Jan Hlaváč Ph.D. , Doc. Ing. Jiří Staněk CSc.
Abstrakt CZ: Produktivita současných automatizovaný tvářecích linek může být, díky zrychlení manipulace, zvýšena. Pro zvýšení produktivity celé linky je nutné zrychlit kovací lis. Tohoto zrychlení lze dosáhnout například úpravou pohonu uvedenou v tomto příspěvku. Standardní pohon kovacího lisu se skládá z elektromotoru, převodů, akumulátoru energie (setrvačník), spojky a brzdy. Pro každý jeden pracovní zdvih musí být k dispozici potřebná energie, která je z akumulátoru odebrána tak, že smí dojít pouze k povolenému poklesu počtu otáček za minutu. V článku je popsán pracovní zdvih lisu včetně zobrazení průběhů otáček a akumulovaných energií. Úprava pohonu spočívá v záměně motoru a úpravě převodů (řemenový a ozubenými koly). Výsledkem může být kromě zvýšení produktivity i hmotnostní (setrvačník a motor) a finanční (motor) úspora.
Abstrakt EN: Productivity of automated forging equipment can be improved by increasing the speed of the handling operations. It is necessary to increase the speed of a forging press to increase the productivity of the whole forging equipment. This higher speed can be achieved by adjusting the drive as presented in this article. The typical drive of a forging press consists of an electric motor, gears, energy accumulator (flywheel), clutch and a brake. For each working stroke, the required energy must be available which is taken from the energy accumulator so that the rotation speed can be reached within the permissible speed drop. This article describes the working stroke of the press, including the changes in speed and accumulated energy. Modifications to the press drive involve changing the electric motor and gear modification (belt drive and gearing). The result may be, apart from increased productivity, also weight savings (in the flywheel and electric motor) and financial savings (electric motor).
Klíčová slova

Zpět

Patička