Přejít k obsahu


Hand bender for gutters hooks

Citace:
FRANĚK, T., HLAVÁČ, J. Hand bender for gutters hooks. MM Science Journal, 2016, roč. ?Neuveden?, č. November 2016, s. 1322-1325. ISSN: 1803-1269
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hand bender for gutters hooks
Rok vydání: 2016
Autoři: Tomáš Franěk , Doc. Ing. Jan Hlaváč Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek reprezentuje výsledky studentského projektu. Hlavním cílem bylo zkonstruovat ručně ovládanou ohýbačku háku okapových žlabů. Taková ohýbačka háku okapových žlabů je používána v klempířských dílnách. Nově provedená konstrukce je doplněna o dílčí vylepšení. Tato práce popisuje konstrukci v celém jejím procesu včetně popisu technologie ohybu kovu, výběru optimální konstrukční varianty z navržených možností, po finální dimenzování s využitím MKP pevnostní analýzy. Základní zatížení je odvozeno z teorie tváření kovů. MKP analýza je využita pro potvrzení prvotních výpočtů a také pro celkové potvrzení vhodnosti konstrukce.
Abstrakt EN: This paper represents results of student project. The main goal of this work was to redesign and construct hand controlled machine to bend gutter hooks. Hand bender for gutters hooks is used by plumbers’ shops. Redesign of the hand bender is processed with several improvements. The whole process of construction is described in this work. From the introduction to the bending technology, choosing the most optimal construction variant of the other mentioned benders, to final dimensioning and FEA strength analysis. The base load is deduced from forming technology theory. FEA is used to evaluate results of prior dimensioning and to evaluate proper design.
Klíčová slova

Zpět

Patička