Přejít k obsahu


Modulární koncepce trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem a maticovým měničem

Citace:
BEDNÁŘ, B., PITTERMANN, M., DRÁBEK, P. Modulární koncepce trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem a maticovým měničem. Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Modular Topology of Traction Converter with Medium-Frequency Transformer and the Matrix Converter
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Bedřich Bednář , Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva popisuje trakční modulární topologii se separátními středofrekvenčními transformátory a maticovými měniči. Zpráva doplňuje zprávu [8], která se zabývá simulací této topologie. Dále navazuje na zprávu [9], která se zabývá řízením maticového měniče s ohledem na optimalizaci spínací frekvence. Také doplňuje zprávu [10], která se zabývá komutacemi maticového měniče.
Abstrakt EN: This report describes a modular traction topology with separate medium-frequency transformers and matrix converters. The report complements the report [8], which deals with the simulation of topologies. Then follows the report [9], which deals with control of matrix converter to optimize the switching frequency. Also complements the report [10], which deals with commutation matrix converter.
Klíčová slova

Zpět

Patička