Přejít k obsahu


Řízení maticového měniče – Optimalizace spínací frekvence za účelem snížení magnetického sycení MFT

Citace:
BEDNÁŘ, B., PITTERMANN, M., DRÁBEK, P. Řízení maticového měniče – Optimalizace spínací frekvence za účelem snížení magnetického sycení MFT. Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Matrix Converter Control - Optimization of switching frequency to reduce the magnetic saturation of the MFT
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Bedřich Bednář , Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá řízením maticového měniče s ohledem na optimalizaci spínací frekvence. Zpráva doplňuje zprávu [1], která se zabývá trakční topologií se středofrekvenčními transformátory a maticovými měniči. Dále navazuje na zprávu [2], která se zabývá simulací této topologie. Také doplňuje zprávu [3], která se zabývá komutacemi maticového měniče.
Abstrakt EN: This report deals with control of matrix converter to optimize the switching frequency. The report complements the report [1], which deals with traction topologies with medium frequency transformers and matrix converters. Then follows the report [2], which deals with the simulation of topologies. Also complements the a report [3], which deals with commutation of matrix converter.
Klíčová slova

Zpět

Patička