Přejít k obsahu


Řízení maticového měniče – kombinovaný výběr komutace

Citace:
BEDNÁŘ, B., PITTERMANN, M., DRÁBEK, P. Řízení maticového měniče – kombinovaný výběr komutace. Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Matrix Converter Control - Combined Selection of its Commutation
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Bedřich Bednář , Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá kombinovaným výběrem komutace maticového měniče. Dále je zde popsán princip kombinovaného výběru komutace. Zpráva doplňuje zprávu [1], která se zabývá trakční topologií se středofrekvenčními transformátory a maticovými měniči. Dále navazuje na zprávu [2], která se zabývá simulací této topologie. Také doplňuje zprávu [3], která se zabývá řízením maticového měniče s ohledem na optimalizaci spínací frekvence.
Abstrakt EN: This report deals with a combined selection of matrix converter commutation. There is also described the principle of combined selection commutation. The report complements the report [1], which deals with traction topologies with medium frequency transformers and matrix converters. Then follows the report [2], which deals with the simulation of this topology. Also complements the report [3], which deals with control of matrix converter to optimize the switching frequency.
Klíčová slova

Zpět

Patička