Přejít k obsahu


Optimalizační a statistické metodiky jako nástroje pro zlepšení experimentálních procesů

Citace:
BENEŠOVÁ, A. Optimalizační a statistické metodiky jako nástroje pro zlepšení experimentálních procesů. In Elektrotechnika a informatika 2016. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 7-10. ISBN: 978-80-261-0516-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization and statistical methodologies as tools for improving experimental processes
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Andrea Benešová ,
Abstrakt CZ: Tento článek je zaměřen na ověření vhodnosti použití optimalizačních a statistických metod jako nástrojů pro zlepšení experimentálních výzkumných procesů. Článek popisuje dvě metodiky, FMEA a Studentův t-test. Tyto metody byly použity během vybraného experimentu. Experiment hodnotil dopad čistících metod na mechanickou pevnost pájeného spoje ve smyku na tuhém podkladu FR-4.
Abstrakt EN: This paper is focused on the verification of whether it is appropriate to use optimization and statistical methods as tools for improving experimental research processes. The article describes two methods, FMEA and Student´s t-test. These methods were used during the selected experiment. The experiment was to evaluate the impact of cleaning methods on mechanical shear strength of solder joints on rigid substrates FR-4.
Klíčová slova

Zpět

Patička