Přejít k obsahu


Diagnostická jednotka PEA pro měření prostorového náboje v dielektrických materiálech

Citace:
HORNAK, J. Diagnostická jednotka PEA pro měření prostorového náboje v dielektrických materiálech. In Elektrotechnika a informatika 2016. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 31-34. ISBN: 978-80-261-0516-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Diagnostic unit based on PEA for space charge measurement in dielectric materials
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jaroslav Hornak ,
Abstrakt CZ: Hlavním cílem práce je popsat vývoj diagnostické jednotky pro měření rozložení prostorového náboje, která je založena na principu metody elektro akustického pulzu (PEA). První část článku je zaměřena na princip měření. V další části práce je pozornost věnována návrhu jednotlivých částí diagnostické jednotky, jako je napěťová elektroda, zemnící elektroda a detektor.
Abstrakt EN: The main aim of this paper is describe development of diagnostic device for space charge measurement which is based on pulsed electro acoustic (PEA) method. The first part of this paper deals with principles of measurement of space charge distribution. Main emphasis is placed on development of individual parts of diagnostic unit, such as voltage electrode, ground electrode and detector.
Klíčová slova

Zpět

Patička