Přejít k obsahu


Synchronizace časových událostí s velmi vysokým rozlišením

Citace:
BROULÍM, P. Synchronizace časových událostí s velmi vysokým rozlišením. In Elektrotechnika a informatika 2016. Elektrotechnika, elektronika, elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 101-104. ISBN: 978-80-261-0516-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Timestamp synchronization with very high resolution
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Broulím ,
Abstrakt CZ: Článek popisuje možnost synchronizace časových značek z několika zařízení. Metoda synchronizace je vysvětlena a navržený systém pro synchronizaci je popsán a znázorněn blokovým schématem. Výsledky z měření prokazující funkčnost jsou zhodnoceny.
Abstrakt EN: The paper describes a technique how to synchronize timestamps from several devices. The method is shown and the measurement system for desired resolution is mentioned. Results proving the functionality are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička